Orientació dels cursos

orientació dels cursosL’objectiu principal dels nostres cursos és potenciar el desenvolupament i l’adquisició de les llengües i millorar el rendiment escolar en tots els àmbits. Fomentem una educació centrada en l’alumne, facilitant una relació basada en la confiança mútua alumne-professor. Afavorim un aprenentatge que vagi més enllà dels continguts, que desenvolupi la seva actitud crítica i la seva necessitat d’aprendre.