Nivells i grups

Reforç Escolar

S’imparteixen classes de reforç escolar de totes les assignatures i per a tots els nivells educatius (infantil, primària, ESO, BAT i adults).

També s’ofereixen classes de temàtica específica per a l’obtenció del Graduat Escolar, l’accés a Cicles Formatius i Oposicions.

Idiomes

Els cursos de séQsé es corresponen amb els nivells de competència professional en l’ús dels idiomes definits pel Consell d’Europa en el MCERL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) .

Fomentem l’adquisició de les llengües des de l’etapa infantil de l’alumne, oferint cursos d’idiomes a partir dels tres anys.

séQsé anglès Anglès: A1, A2, B1, B2, C1, C2. CENTRE PREPARADOR DELS EXÀMENS OFICIALS DE CAMBRIDGE (YLE, KET, PET, FIRST, CAE, BEC).

séQsé almany Alemany: A1, A2, B1, B2, C1, C2. CENTRE PREPARADOR DELS EXÀMENS OFICIALS DE L’INSTITUT GOETHE.

séQsé català Català: A Bàsic, A Elemental, B, C i D CENTRE PREPARADOR DELS EXÀMENS OFICIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

séQsé castellà Castellà: A1, A2, B1, B2, C1, C2. CENTRE PREPARADOR DELS EXÀMENS OFICIALS DE L’INSTITUT CERVANTES.