Normativa del centre

És imprescindible la pre-inscripció i matrícula de l’alumne/a al centre, per poder assistir a les classes.
Per ser alumne/a de l’escola s’haurà de pagar l’import corresponent a la matrícula.
El centre aplica un descompte del 15% al matricular-se altres membres de la mateixa família.
El centre també aplica descomptes i promocions, quan el mateix alumne/a es matricula en diferents cursos.
El curs lectiu té una durada de nou mesos, de setembre a juny, amb excepció dels cursos per adults que comencen a l’octubre, els cursos intensius de durada limitada i els cursos d’estiu.
L’assistència a classe de l’alumnat és obligatòria i, seguint la normativa del curs, els professors porten un sistema de control de faltes, sobretot de l’alumnat menor d’edat.
Es realitzen informes d’avaluació trimestral, per tal d’avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, així com l’assistència i el comportament.